Hem

Välkommen till

 

"DEN PERSONLIGA FÖRSKOLAN"

Förskolan är ett personalkooperativ som ligger i anslutning med Rebbelberga i centrala Ängelholm.

 

Sagovillan fokuserar mycket på utomhusaktiviteter där vi även anordnar mindre utflykter en gång i veckan under våren och hösten, det tillkommer också två-tre större utflykter under året.

 

 

Verksamheten

  • Nyckelpigorna

I nyckelpigorna går våra yngsta barn som är i åldrarna 1-2 år. I denna grupp är leken och upptäckandet i centrum av barnens lärande och utveckling.

 

  • Igelkottarna

Våra 2-3 åringar går i denna gruppen. Här är leken fortfarande i centrum men med mer styrt lärande, vi fördjupar oss mer i våra teman. Barnen tar också sina första steg mot ett eget ansvar.

 

  • Fjärilarna

Denna gruppen är förskoleklass förberedande för våra 4-5 åringar. Här är lärandet mer i fokus men leken är fortfarande oerhört viktig, med hjälp av lek lär sig barnen hur man är mot varandra och lär sig att ta olika roller.

 

Teman

Alla grupperna arbetar varje termin också med ett gemensamt tema, där vi gör arbeten utifrån varje åldersgrupps nivå. Temat för skolår 17/18 har varit ”kroppen”.

 

Lärandet ska alltid vara lust och glädjefyllt!

 

 

Mat från Valhall Park Hotell

Vi får vår mat tillagad från grunden som är nyttig och näringsrik. Beroende på när barnen börjar eller slutar så serverar vi även frukost och mellanmål.

 

Frukost 7.30-8.00

Lunch 11.00-12.00

Mellanmål 14.00-14.30

Dessa tider är störningsfria

Vi tar hand om era barn!

Erika(barnskötare), Christel(förskollärare), Rasmus(barnskötare)

Frida(barnskötare), Sara(förskollärare)

Munkaljungbyvägen 25

262 44 Ängelholm

Telefon: 073 322 73 01

Email: kontakt@sagovillan.nu